In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

All tillgänglig forskning visar att det är viktigt att personer som drabbas av whiplashrelaterade symtom snabbt får hjälp. Att gå länge med obehandlad smärtproblematik kan leda till att besvären förvärras och blir kroniska.

Ett av de problem Whiplashkommissionen kunnat identifiera när det gällt de akuta whiplashrelaterade besvären, har varit bristen på ett enhetligt omhändertagande i vården och svårigheterna med att ställa diagnos. Därför har kommissionen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet tillsatt en expertgrupp som arbetat fram ett konsensusdokument kring whiplashdiagnosen och kring principer för tidigt omhändertagande.

Detta dokument finns som bilaga till Whiplash-
kommissionens slutrapport
samt utges som ett särtryck som sprids till Apotek, vårdcentraler och sjukhus i Sverige och bör kunna fungera som en enkel vägledning för Sveriges landsting då de arbetar fram rutiner för tidigt omhändertagande.