In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Har kommissionen undersökt alla typer av whiplashrelaterade skador?

Nej, endast sådana skador som hade samband med trafikolyckor har stått i fokus för kommissionens arbete, trots att bland annat dyk- och fallolyckor också kan orsaka whiplashrelaterade besvär. Uppdraget har ändå varit omfattande: såväl trafiksäkerhet, vård och rehabilitering som försäkringsfrågor har ingått i de områden kommissionen ansvarsområden.

Har kommissionen även talat med dem som drabbats själva?

Whiplashkommissionen har haft kontinuerliga kontakter med privatpersoner och föreningar och organisationer för att få en bild av hur det är att leva med en whiplashrelaterad skada.