In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Hur många erhåller en whiplashskada varje år?

Det exakta antalet är okänt. Det förs ingen statistik över antalet whiplashskador i landet. Whiplashkommissionen har 2006 tagit initiativ till att försäkringsbolagen ska insamla whiplashstatistik bland de trafikskadade.

När Whiplashkommissionen påbörjade sin verksamhet antog försäkringsbolagen att ca 60– 70 procent av de anmälda trafikskadorna innehöll en anmälan om whiplashskada. Whiplashkommissionen har uppskattat att antalet whiplashskadade utgör ungefär 30 000 per år. År 2006 anger ett bolag att en reduktion skett av antal anmälda whiplashskador, vilket innebär att antalet anmälda skador numera ligger i storleksordningen 50 – 60 procent.

Av de ärenden som behandlas i Trafikskadenämnden så står whiplashskador för 57 procent av ärendena år 2005.

Hur ser whiplashstatistiken ut i andra länder?

Problemet med ett ökande antal whiplashrelaterade skador har inte varit unikt i Sverige, utan har gjort avtryck i trafikskadestatistiken i många länder. Samtidigt har sådana jämförelser också visat på stora skillnader. I vissa länder står nackbesvär för 75 % av de anmälda trafikskadorna, i andra länder saknas de helt i statistiken. Det finns också internationella skillnader när det gäller förekomsten av kroniska besvär - i vissa länder, som Tyskland, räknar forskarna med att problemen läker ut efter några månader. I andra länder, som Norge, har ovanligt många människor rapporterat bestående besvär.