In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Kommissionen beslöt att inte knyta en fast expertgrupp till sig utan att olika experter skulle höras beroende på de frågor som kommissionen behandlar. Följande experter har bistått kommissionen vid sammanträden:

Alexandersson, Kristina professor, Karolinska Institutet
Almblad, Solveig kanslichef, Trafikskadenämnden
Billig, Håkan huvudsekreterare, Vetenskapsrådet
Cassidy, David med dr., Kanada
Ekström, Eva bitr. avdelningschef, Finansinspektionen
Hallberg, Kajsa jurist, ordförande i Trafikskadenämnden
Hamberg, Mats överläkare, Alfta Rehab Center
Holm, Lena doktorand, Karolinska institutet
Johannisson, Karin professor, Uppsala universitet
Krafft, Maria med dr. vid Folksam forskning
Lindh, Malin docent, Östra Sjukhuset
Magnergård, Christer advokat, Sveriges Advokatsamfund
Nygren, Åke professor em. vid Karolinska Institutet
Radetzki, Marcus docent vid Örebro universitet
Radetzki, Marian professor em. vid Stockholms universitet
Reveman, Erik advokat, Sveriges Advokatsamfund
Rosenfeld, Mark leg. sjukgymnast och doktorand vid Göteborgs universitet
Sachs, Charlotte docent, Karolinska sjukhuset
Söderlund, Anne med dr. vid Uppsala universitet
Tenenbaum, Artur läkare vid Mössebergs Rehab Center
Tingvall, Claes Trafiksäkerhetschef, Vägverket
Täljedal, Inge-Bert professor, rektor för Umeå universitet

Dessutom har kontakter knutits med en rad forskare: dr. Anita Berglund, Karolinska Institutet; dr. Anders Kullgren, Folksam forskning; dr. Lotta Jakobsson, docent Janusz Kaijser och docent Mats Y Svensson samt Ahtesham Asad Khan och Manuel Forero, avdelningen maskin- och fordonssystem, sektionen för maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola - Mats Y Svensson är också svensk representant i EU-projektet Whiplash 2: Development of new design and test methods for whiplash protection in vehicle collisions; docent Olle Bunketorp, Östra Sjukhuset; professor Jan Kleineman, Stockholms universitet; docent Olof Nilsson, Akademiska Sjukhuset och jurist Ola Schönning, Trafiksäkerhetsföreningen.

Också läkare Bengt H Johansson och läkare Thomas Timander har varit i kontakt med kommissionen i skilda frågor.

En rådgivande grupp bestående av försäkringsöverläkare Göran Blennow, Försäkringskassan, professor Björn Gerdle, Linköpings universitet, överläkare Magnus Fogelberg, Uddevalla sjukhus och överläkare Peter Henriksson, Danderyds sjukhus har givit råd kring hur en kartläggning av svensk rehabilitering av personer whiplashrelaterade symtom kunde arbetas fram. En expertgrupp utsedd i samarbete med Svenska Läkaresällskapet har arbetat fram ett svenskt konsensusdokument om whiplashdiagnosen. I gruppen har ingått följande experter: Ulf Måwe, Ylva Sterner, Per Grane, Hans Link, Christer Hildingsson, Mikael Karlberg, Gunilla Brodda Jansen, Curt Edlund och Kamilla Portala. Gruppen har letts av professor Björn Rydevik, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Whiplashkommissionen har också sammanträtt med och/eller korresponderat med representanter för sammanlagt åtta föreningar, stiftelser eller internetportaler som representerar personer med whiplashrelaterade skador: Riksförbundet för Trafik- och polioskadade (RTP), föreningen Pisksnärten, Whiplashskadades rättsförening (WRF), De whiplashskadades förening (DWF), Whiplashstiftelsen, Whiplash Info/Whiplashfonden, Riksföreningen Hjärnkraft och Whiplashgruppen.