In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Pressmeddelande

26 maj 2005

Whiplashkommissionen presenterar sin slutrapport


De whiplashrelaterade skadorna som inträffar i år kommer att orsaka enskilda personer lidande, och kommer att kosta det svenska samhället över fyra miljarder kronor.

Whiplashkommissionen har under tre år undersökt varför antalet whiplashrelaterade skador ökar i samhället. Kommissionens uppdrag har omfattat frågor om trafiksäkerhet, vård och rehabilitering och om det svenska försäkringssystemets utformning. Idag presenterar kommissionen sin slutrapport som innehåller ett stort antal konkreta åtgärdsförslag för att förbättra situationen för de whiplashskadade.

I Whiplashkommissionens åtgärdsförslag ingår bland annat:

Principer för hur svenskt och europeiskt trafiksäkerhetsarbete bättre kan adressera de krocksituationer som medför risk för whiplashvåld.
Ett svenskt medicinskt konsensusdokument kring whiplashdiagnosen, där principer för tidigt omhändertagande presenteras.
En kartläggning och diskussion av den rehabilitering som erbjuds whiplashskadade i Sverige.
Principer för hur en ökad schablonisering skulle kunna snabba upp och underlätta skaderegleringsprocessen efter en trafikolycka.
Riktlinjer för hur mer och bättre kunskap om de whiplashrelaterade skadornas orsaker och konsekvenser skulle kunna genereras.

Vidare information och pressmaterial:

Whiplashkommissionens uppdrag upphör i och med slutrapportens publicering, dock kommer kommissionens pressansvarige, Bernd Schmitz, finnas tillgänglig för vidare information 26-27 maj, tel: 08-587 510 04, e-post: info@whiplashkommissionen.se.

Kommissionens hemsida kommer att finnas kvar t.o.m. 30 juni 2006: http://www.whiplashkommissionen.se. Här finns en sammanfattning av kommissionens slutsatser och arbete samt slutrapporten i sin helhet inklusive bilagor för nedladdning.

Whiplashkommissionen är en oberoende kommission som under tre år arbetat med att undersöka varför antalet whiplashrelaterade skador ökar och hur konsekvenserna kan göras mindre allvarliga för de enskilda som drabbas. Kommissionen har bland annat kartlagt och initierat forskning om whiplashrelaterade skador och de skadades situation. I uppdraget har ingått frågor rörande trafiksäkerhet, vård och försäkringsfrågor. Kommissionens ordförande är förre statsministern Ingvar Carlsson, och ett antal svenska myndigheter och organisationer sitter representerade.

Ladda ner som pdf