In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Whiplashkommissionens uppdrag har varit att under tre år undersöka problemen med whiplashrelaterade skador och föreslå hur dessa problem skulle kunna åtgärdas.

Uppdraget har endast omfattat skador som har samband med trafikolyckor och innefattat trafiksäkerhetsfrågor, vård och rehabilitering samt försäkringsfrågor. Kommissionens uppdrag formulerades i korthet som att:

följa utvecklingen av de whiplashrelaterade skadornas antal och följder.
initiera forskning om hur whiplashrelaterade skador kan förebyggas.
initiera forskning om hur personer med whiplashrelaterade symptom bäst behandlas medicinskt.
initiera forskning om rehabilitering lämplig för personer med whiplashrelaterade symptom.
initiera och utveckla samarbetet mellan olika aktörer på området.
bidra till spridning av information om whiplashrelaterade symptom och deras behandling.
medverka till att internationella erfarenheter tillvaratas.
utvärdera de åtgärder som vidtagits.
vid behov föreslå regeländringar för att skapa bättre förutsättningar för förebyggande åtgärder och behandling.
i årliga delrapporter redogöra för arbetet.
sammanfatta resultaten i en avslutande, större rapport.