In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar
Whiplashkommissionen var verksamt mellan åren 2002 och 2006 varvid de första tre åren ägnades till att undersöka problemen med whiplashrelaterade trafikskador både vad gäller trafiksäkerhet, medicinsk omvårdnad och försäkringsfrågor.

På denna hemsida finns huvudresultaten från kommissionens slutrapport.

De rapporter som har producerats på uppdrag av Whiplashkommissionen kan även laddas ned här.

Broschyr ”Till dig som råkat ut för en whiplashskada”
och lathund till läkare för diagnostik av WAD, finns att
ladda ner eller beställa under rubriken Rapporter.
Beställning av material: kansliet@whiplashkommissionen.se Reports by the Swedish Whiplash Commission can be ordered on above e-mail address or be downloaded here.
OM OSS
Kommissionens sammansättning, uppdrags- och verksamhetsbeskrivning.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Huvudresultaten trafiksäkerhet, försäkringsfrågor, vård & rehabilitering.
RAPPORTER
Här kan du ladda ner kommissionens rapporter och särtryck i pdf-format.
FRÅGOR & SVAR
Svaren på de vanligaste frågorna.
LÄNKAR
Information och rådgivning om whiplashrelaterade skador samt till olika berörda myndigheter, förbund och organisationer.