In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Här kan du ladda ner Whiplashkommissionens rapporter och särtryck.

För att kunna öppna dokumenten behöver du ha Adobe Reader installerat på din dator. Programvaran är kostnadsfri och kan laddas ner via Adobes hemsida.

Beställning

Whiplashkommissionens rapporter och andra trycksaker kan även beställas från info@insurancesweden.se
WHIPLASHKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT
765 Kb   LADDA NER PDF
Expertgruppens rapport – Diagnostik och tidigt omhändertagande av whiplashskador
651 Kb   LADDA NER PDF
Till dig som råkat ut för en whiplashskada
198 Kb   LADDA NER PDF
Lathund till läkare för diagnostik av WAD
1 105 Kb   LADDA NER PDF
The Whiplash Commission Final Report
2 275 Kb   LADDA NER PDF
Report by Medical Expert Group – Diagnosis and Early Management of Whiplash Injuries
2 805 Kb   LADDA NER PDF
SAMMANFATTNING AV WHIPLASHKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT
310 Kb   LADDA NER PDF
FORSKARRAPPORTER
(bilaga till slutrapporten):

TRAFIKSÄKERHET
1. Utvärdering av eftermonterbara whiplashskydd (nackkuddar)
Anders Kullgren, Folksam forskning
29 Kb   LADDA NER PDF
2. Influence of Seat Optimization Based on one Dummy Size on the Risk of Whiplash Injury for Different
Janusz Kaijser, Ahtesham Asad Khan & Manuel Forero
932 Kb   LADDA NER PDF

VÅRD OCH REHABILITERING
3. Konsensusdokument från Svenska läkaresällskapets och Whiplashkommissionens expertgrupp om whiplashdiagnosen
Björn Rydevik m. fl.
651 Kb   LADDA NER PDF
4. Uppföljning av patienter med whiplashrelaterade besvär. En enkätstudie för utvärdering av ett vårdprogram för det akuta omhändertagandet.
Ole Bunketorp & Malin Lindh
392 Kb   LADDA NER PDF
5. Whiplashrelaterade tillstånd och dessas rehabilitering
Björn Gerdle m. fl.
194 Kb   LADDA NER PDF
6. Översikt av rehabiliteringsinsatser i samband med whiplashrelaterade tillstånd
Björn Gerdle & Michael Peolsson
606 Kb   LADDA NER PDF
7. Mikrodialys av kappmuskulaturen (trapezius) hos patienter med kronisk smärta efter whiplashtrauma och hos friska försökspersoner
Björn Gerdle
191 Kb   LADDA NER PDF

ERSÄTTNINGSSYSTEM
8. Whiplash-skador:Kan ersättningssystemens utformning bidra till att förklara ökade kostnader?
Marcus Radetzki
233 Kb   LADDA NER PDF
9. Totala samhällskostnader för whiplash-skador i Sverige
Marian Radetzki
192 Kb   LADDA NER PDF
10. Ökad användning av schabloneri personskaderegleringen
Jan Kleineman & Ola Schönning
843 Kb   LADDA NER PDF

ÖVRIGT
11. Kvalitativ och kvantitativ medieanalys: Tidningar och tidskrifter 1980-2004
Bernd Schmitz
77 Kb   LADDA NER PDF
DELRAPPORTER
Delrapport 1
111 Kb   LADDA NER PDF
Delrapport 2
177 Kb   LADDA NER PDF