In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Som en reaktion på den stora ökningen av antalet anmälda whiplashrelaterade skador under senare år tillsattes Whiplashkommissionen den 1 juli 2002. Initiativet och finansieringen kom från de fyra stora försäkringsbolagen i Sverige: If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa.

I kommissionen har suttit representanter för ett antal myndigheter och organisationer som på olika sätt berörs av whiplashrelaterade trafikolyckor. Kommissionens ledamöter har varit:

Carlsson, Ingvar Ordförande
Hedin, Marika Huvudsekreterare fram t o m 1 juli 2005*
*Mellan juli 2005 och 2006 tjänstgör Staffan Moberg som sekreterare.
Brorsson, Jan-Åke Fd. förbundsdirektör, fd. Försäkringskassornas förbund
Danielsson, Håkan Verkställande direktör, Länsförsäkringar Liv
Gårdestig, Siwert Chef för avd. för sjukförmåner, Riksförsäkringsverket (från 2005-01-01 Försäkringskassan)
Lundgren, Maria L Jurist, Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Lundius, Annika Verkställande direktör, Försäkringsförbundet (ständigt adjungerad)
Rehnqvist, Nina Direktör, Statens beredning för medicinsk utvärdering