In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Myndigheter och organisationer som varit representerade i kommissionen

Svensk Försäkring

Svensk Försäkring är en branschorganisation för de privata försäkringsbolagen.
www.svenskforsakring.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Från den 1 januari 2005 ersätter Försäkringskassan landets allmänna försäkringskassor, Försäkringskasseförbundet och Riksförsäkringsverket.
www.forsakringskassan.se

Försäkringskassornas förbund

Se Försäkringskassan.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag.
www.lansforsakringar.se

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP)

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade arbetar för delaktighet och tillgänglighet i samhället för trafik-, olycksfalls- och polioskadade.
www.rtp.se

Riksförsäkringsverket

Se Försäkringskassan.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.
www.sbu.se

Rådgivning och information

Folksam Trafikforskning

Folksam Trafikforskning bedriver trafikforskning som till största delen bygger på analyser av olycksdata från verkligt inträffade trafikolyckor.
www.folksam.se/forskning

Handikappombudsmannen (HO)

Handikappombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar för dig som har funktionshinder. HO bevakar dina rättigheter och intressen.
www.ho.se

Infomedica

Infomedica är Sveriges enda public service-företag för hälso- och sjukvårdsinformation på nätet.
www.infomedica.se

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. Här ges kostnadsfritt hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)

NTF är en folkrörelsebaserad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. NTF är också en samordnare av trafiksäkerhetsarbetet mellan den ideella och den offentliga sektorn.
www.ntf.se

Vägverket

Vägverket är en statlig myndighet som arbetar för att resor på Sveriges vägar ska vara så smidiga, säkra och miljöanpassade som möjligt. I uppdraget ingår ansvar för frågor som rör vägar, trafik, fordon och trafikanter.
www.vv.se

Övrigt

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet är den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte att främja vetenskap, utbildning och kvalitet inom hälso- och sjukvård.
www.svls.se

The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders

Ett internationellt forskningsprojekt som kartlagt aktuell medicinsk forskning med anknytning till whiplashskador.
www.nptf.ualberta.ca

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämndens uppgift är att ge försäkringsbolagen förslag på ersättnings storlek. Nämnden avger också yttranden i ersättningsfrågor i anledning av personskador till domstolar eller andra myndigheter.
www.trafikskadenamnden.se