In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Whiplashkommissionens uppdrag avslutades 1 juli 2006.. För frågor hänvisas i första hand till rubriken Frågor & Svar.

Kommissionens slutrapport, konsensusdokument, bilagedel eller sammanfattning kan laddas ner under ovanstående rubrik Rapporter.

För den som ändå önskar beställa kommissionens slutrapport, konsensusdokument och sammanfattning kan detta ske via e-post kansli@whiplashkommissionen.se