In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Hur ser bilden för whiplashskador ut i Sverige?

Av de ca 50 000 personer som anmäler trafikskada till försäkringsbolagen varje år utgör personer med whiplashrelaterade symtom över hälften. Av dessa sjukskrivs fler än 6 000 personer för en längre period. Upp till 1 500 personer får bestående men, enligt Trafikskadenämndens statistik.