In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Vilken bör enligt kommissionen vara den prioriterade trafiksäkerhetsåtgärden?

Det finns idag mycket goda möjligheter att minska antalet whiplashrelaterade olyckor genom olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder. Den största potentialen ligger i att förhindra att olyckorna får allvarliga konsekvenser, och här är det bilarnas konstruktion som står i fokus. Risken för allvarliga följder efter krock med whiplashvåld kan med de nya skydden i bästa fall reduceras med så mycket som 40%.

Hur kan man snabba på utvecklingen av skydd i bilarna?

Det kommer att ta många år innan vägarna domineras av nya bilar med nya skydd. Det är därför viktigt att de olika typer av eftermonterbara skydd som finns på marknaden idag följs upp och testas mer konsekvent. Bilindustrin bör också fundera över hur man kan utveckla olika former av eftermonterbara skydd som förändrar stolens geometri.

Hur ser kommissionen på skydd för kvinnor?

Eftersom skydden är anpassade efter förarens längd och tyngd, är det viktigt att bilindustrin uppmärksammar att de skydd som finns, även måste vara effektiva för kvinnor. Till skillnad från andra trafikskador drabbas kvinnor oftare av whiplashrelaterade besvär än män.

Bör man lagstifta om whiplashskydd i bilar?

Så småningom bör man arbeta fram gemensamt europeiskt lagkrav när det gäller effektiva whiplashskydd. På så sätt skulle vi kunna stimulera fler konsumenter - inte minst företag och myndigheter - att köpa bilar med effektiva whiplashskydd.