In English
Om oss Åtgärdsförslag Rapporter Frågor&svar Länkar

Hur stort är mörkertalet när det gäller whiplashskador?

De svenska försäkringsbolagen uppskattar att av de över 50.000 personer som anmäler personskada i trafiken varje år, utgör nackbesvär mer än hälften. Men hur många fler det är som råkar ut för whiplashtrauma utan att drabbas av besvär finns inga uppgifter om.

Varför är det rimligt att whiplashsymptom ska visa sig inom några dagar efter trafikolyckan?

Det är en klinisk erfarenhet att de flesta symtom uppkommer inom ett dygn, och inom tre dygn (72 timmar) menar många forskare att en eventuell whiplashrelaterad skada kommer att ha givit sig till känna på något sätt. Smärta är en varningsflagga för senare besvär.

Vilka är riskfaktorerna för att drabbas av mer långvariga besvär?

Flera studier visar att risken att drabbas av långvariga besvär är större för kvinnor än för män. Andra riskfaktorer är placering i bilen (föraren löper störst risk), hur huvudet och nackstödet varit positionerat när krocken inträffar, typ av bil och tillgängliga säkerhetsmekanismer är också mycket viktiga. Ålder, utbildningsnivå och tidigare smärtproblematik har också lyfts fram som riskfaktorer för senare problem.

Hur många av dem som skadas blir helt återställda?

Den stora majoriteten, uppemot 90 procent, av alla dem som anmäler besvär återhämtar sig helt inom några veckor. Det är alltså bara en liten del av alla dem som upplever att de har ont i nacken i samband med en bilolycka som får långdragna besvär.

Vad är enligt kommissionen det viktigaste när det gäller rehabilitering?

Det är ur medicinsk synpunkt viktigt att man som skadad snabbt riktar in sig på en konstruktiv rehabiliteringsprocess. Det innebär bland annat självaktivering och mobilisering. Men idag kan vården inte alltid erbjuda incitament för ett sådant beteende. Risken blir därför att den som råkar ut för en whiplashrelaterad skada tvingas in i en komplicerad sjukroll, där det blir viktigare att få erkännande av en konstaterad skada, än att fokusera på återhämtning. Konsekvensen kan bli att besvären förvärras.

Är det viktigt att vila då man har drabbats av en whiplashskada?

Nej, tvärtom. Flera studier visar att personer som drabbats av akuta whiplashrelaterade symtom bör vara aktiva snarare än passiva. Att försöka "vila bort" värk och andra symtom kan i det långa loppet visa sig skadligt, eftersom vävnaderna mår bättre av att vara i rörelse. Men för den som drabbas av värk kan den egna impulsen vara att just "ta det lugnt" och röra sig så litet som möjligt. För denna grupp patienter är det därför viktigt att snabbt kunna få en diagnos där man också betonar att återhämtningen kan snabbas upp av patientens eget beteende.